ขายที่ดินสองแปลงรวม 23 ไร่กว่า 67 ล้านบาท (รับนายหน้า)

ขายที่ดินสองแปลงรวม 23 ไร่กว่า 67 ล้านบาท (รับนายหน้า) ขายที่ดินสองแปลงรวม 23 ไร่กว่า 67 ล้านบาท (รับนายหน้า) ขายที่ดินสองแปลงรวม 23 ไร่กว่า 67 ล้านบาท (รับนายหน้า)
23 ไร่
3 งาน
81 ตารางวา
โฉนด น.ส.4 จ.
67,000,000 บาท

ขายที่ดินสองแปลงรวม 23 ไร่กว่า 67 ล้านบาท (รับนายหน้า)

出售两块土地,共23莱多,价格6700万泰铢(接受代理)

Land for Sale: Two Plots Totaling Over 23 Rai for 67 Million Baht (Agents Welcome)

.

ที่ดินตั้งอยู่ที่ บ้านคลองสวน, พระสมุทรเจดีย์, สมุทรปราการ

แปลงหน้า: 5 ไร่ 1 งาน 69.1 ตาราง (8,676.4 ตารางเมตร)

แปลงหลัง: 18 ไร่ 2 งาน 12.1 ตาราง (29,648.4 ตารางเมตร)

รวม: 23 ไร่ 3 งาน 81.2 ตารางวา (~38,324.8 ตารางเมตร)

土地位于北榄府帕颂帕格郡邦空汕村

**前块土地:** 5 莱 1 工 69.1 平方瓦 (8,676.4 平方公尺)

**后块土地:** 18 莱 2 工 12.1 平方瓦 (29,648.4 平方公尺)

土地:23莱 3工 81.2平方瓦 (~38,324.8 平方公尺)

Location: Ban Khlong Suan, Phra Samut Chedi, Samut Prakan

**Front Plot:** 5 Rai 1 Ngan 69.1 Square Wah (8,676.4 Square Meters)

**Back Plot:** 18 Rai 2 Ngan 12.1 Square Wah (29,648.4 Square Meters)

Total: 23 Rai 3 Ngan 81.2 Square Wah (~38,324.8 Square Meters)

.

::: รายละเอียด :::

– ติดคลองสองด้าน
– สองแปลงติดกัน
– ลักษณะที่ดินเป็นรูปตัว L
– ผังเมืองสีเหลือง (ย.2)

::: 详细信息 :::

– 双面临河
– 两块地相连
– 土地呈L形
– 黄区(Y.2类)

::: Details :::

– Adjacent to a canal on two sides
– Two adjoining plots
– L-shaped land
– Yellow City Zone (Y.2)

.

::: ราคา(ต่อรองได้)* :::

– ตารางวาละ 7,000 บาท
– ไร่ละ 2.8 ล้านบาท
– ราคาเหมายกแปลง 67 ล้านบาท

::: 价格(可议价):::

– 每平方瓦 7,000 泰铢 (~1,750 泰銖/平方公尺)
– 每莱 280 万泰铢 (2.8MB/1,600 平方米)
– 总价 6700 万泰铢

::: Price (Negotiable) :::

– 7,000 Baht/Square Wah (~1,750 Baht/Square Meter)
– 2.8 Million Baht per Rai (2.8MB/1,600 Square Meter)
– Total price 67 Million Baht

.

::: สาธารณูปโภค :::

– ติดถนนหลัก
– น้ำประปา
– ไฟฟ้า สามเฟส

::: 基础设施 :::

– 临主干道
– 自来水
– 三相电

::: Utilities :::

– Adjacent to the main road
– Water supply
– Three-phase electricity

.

::: สถานที่ใกล้เคียง :::

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน: 2.1 กิโลเมตร
– วัดคลองสวน: 2.8 กิโลเมตร
– องค์การบริหารส่วนตำบล: 3.2 กิโลเมตร
– สถานีตำรวจนครบาล: 3.1 กิโลเมตร

::: 周边设施 :::

– 邦空汕村健康促进医院:2.1公里
– 空汕寺:2.8公里
– 郑王庙行政组织办公室:3.2公里
– 曼谷大都会警察局:3.1公里

::: Nearby Places :::

– Ban Khlong Suan Health Promoting Hospital: 2.1 km
– Khlong Suan Temple: 2.8 km
– Subdistrict Administrative Organization: 3.2 km
– Metropolitan Police Station: 3.1 km

.

สอบถามเพิ่มเติมได้ในแชทหรือทางโทรศัพท์

如需进一步咨询,请通过聊天或电话联系我们

For further inquiries, you can contact us via chat or phone.

.

WeChat ID: Luxevi1

Mail: Puran.thailand@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ (Phone): 094-158-8424 (คุณลี่) (ภาษาไทย)

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.